Frågor & Svar om NostrilVet

Fråga:
Är det karens på NostrilVet?

Svar:
NostrilVet är ett registrerat medicintekniskt hjälpmedel för människor inom hela EU, och om dessa skriver ST (Svensk Travsport): "Medicintekniska hjälpmedel skall ur karenstidssynpunkt betraktas som läkemedel. Karenstiden bestäms av de aktiva substanserna och är minst desamma som motsvarande läkemedel. Då dessa hjälpmedel inte är läkemedel avsedda för häst ges de alltid på egen risk.".
Den verksamma substansen i NorstilVet är cellulosa från tall, d v s ingen läkemedelssubstans så vi kan inte tolka det på annat sätt än att det inte är karens, men att ST:s "på egen risk" kvarstår.

-------------

Fråga:
Vad betyder det att NostrilVet är inert?

Svar:
Inert innebär att NostrilVet inte reagerar eller tas upp av kroppen på något sätt. 
NostrilVet kan alltså inte komma in i blodomploppet eller liknande.

-------------

Fråga:
Vad innebär det att NostrilVet är medicintekniskt hjälpmedel?

Svar: 
Detta betyder att granskande myndigheter konstaterat att NostrilVet inte är en medicin (som tas upp av kroppen) utan just ett tekniskt hjälpmedel (”filter”). Man kan likna NostrilVet vid ett munskydd som används i dammiga miljöer. Inom djurvärlden är begreppet "medicintekniskt hjälpmedel" inte officiellt, men t ex STC använder det.

-------------

Fråga:
Det har ju gjorts flera kliniska studier på människor med mycket gott resultat. 
Hur kan man veta att det även fungerar på häst?

Svar:
Rent funktionellt finns det många likheter mellan hästens och människans näshåla. Hästens näshåla är dock större, och har en vitalare funktion hos hästen (som bara andas genom näsan) men har, precis som människans näshåla, en nässlemhinnan som skyddande barriär mot t ex damm. Pilotstudien som genomfördes vid Bollerups Hästklinik visar också att så är fallet.

-------------

Tillagd i varukorgen