Observationsstudie på häst

• Hjälper 9 av 10 host-hästar
• Verkar snabbt, fungerar som "akut-medel"oavsett vad för typ av damm det rör sig om
• Underlättar den damm-hostande hästens vardag

Så här fungerar NostrilVet

NostrilVet häst hosta 1. Den blå linjen symboliserar slembarriären som skall skydda mot damm. Men på en ”hosthäst” kan denna vara försvagad, vilket innebär att damm men även allergerner som mögelsporer, pollen mm kommer i kontakt med nosväggen (symboliserat av de gula prickarna). Dammet får därmed fritt tillträde att irritera.
NostrilVet häst hosta 2. När man ”puffar in” NostrilVet i hästens nos, omvandlas det helt naturliga, finkorniga cellulosapulvret till en gel som förstärker nosslemhinnans barriär. Det är den naturliga fuktigheten i näshålan som bidrar till detta, och hästen känner inget, vare sig av smak eller lukt. Man kan enkelt säga att NostrilVet återskapar slemhinnans naturliga filtrerande förmåga. Effekten varar ca 2-3 timmar, beroende på arbetsbelastningen. Behandlingen kan upprepas hur ofta som helst, eftersom ingen medicinsk åverkan sker.
NostrilVet häst hosta 3. NostrilVet stör inte hästens andning, men ser till att dammet inte irriterar. Den gel som NostrilVet bildar, binder de främmande partiklarna. Dessa försvinner sedan ut, tillsammans med gelen, när hästen frustar. NostrilVet tas alltså inte upp av kroppen, utan är ett ”mekaniskt filter”, vilket gjort att NostrilVet är godkänt medicinsk-tekniskt hjälpmedel i hela EU.

Humanstudier, samma pulver som i NostrilVet

Prevention and treatment of Seasonal Allergic Rhinitis.
Josling P, Steadman S. Use of cellulose powder for the treatment of seasonal allergic rhinitis 
Adv Ther. 2003 Jul-Aug;20(4):213-9. Open Clinical Trial. 

Effect on symptoms of hayfever in adults and the difference in amount of and type of rescue 
medication required for adult hayfever sufferers to control their symptoms during grass pollen season.

Emberlin JC, Lewis RA. A double blind placebo controlled trial of inert cellulose powder for the relief of symptoms of Hay fever in adults. Curr Med Res Opin 2006;22(2)275-85. 

Measure of improvement in nasal muco-ciliary clearance and PNIFR (peak inspiratory flow rate) in children with allergic rhinitis.
Aivazis V, Bourli E, Maratou E et al. Study of Mucociliary Clearance and Peak Nasal Inspiratory Flow Rate in Children Before and After Therapy with Natural Cellulose Powder. U of Thessaloniki, Greece. Presented at World Allergy Congress in Munich, W Germany June 2005, also published in Nea Pediatrica Chronica, June 2005, Vol 5 no 2. Open Clinical Trial. 

Efficacy of Nasaleze for use in hayfever via pollen provocation tests.
Emberlin JC, Lewis RA. A double blind, placebo controlled trial of inert cellulose powder for the relief of symptoms of hay fever in adults.

Tillagd i varukorgen